O FIRMIE

O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MELIX" Sp. z o.o. w Chełmie powstało 12.XII.1996 roku, natomiast działalność gospodarczą rozpoczęło 2.VI.1997 roku w wyniku prywatyzacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Chełmie. Proces prywatyzacji i przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Chełmie w Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MELIX" Sp. z o.o. w Chełmie rozpoczęty 02.VI.1997 roku został zakończony wykupieniem przez P.W. "MELIX" całości mienia Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego oraz przejęcia jego praw i obowiązków.

Siedziba Spółki jest położona w Chełmie przy ulicy Kolejowej 36. Firmę współtworzy wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, posiadająca duże doświadczenie w swoich dziedzinach.

Spółka zajmuje się detaliczną sprzedażą paliw, naprawą i badaniami technicznymi samochodów oraz regeneracją maglownic. Ponadto oferujemy usługę mycia samochodów w myjniach ręcznych oraz myjni automatycznej.

W trakcie kilkunastu lat działania firmy obserwujemy jej ciągły, stopniowy rozwój zarówno w rozszerzaniu zakresu działania firmy, podnoszeniu kwalifikacji załogi, jak i podnoszeniu jakości wykonywanych usług.

KRS  0000172775 Sąd rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 126 900zł